مقاله تربیت و شخصیت کودک

مقاله حاضر درباره رشد و شخصیت کودک، الگوهای رفتار والدین، جنبه های مختلف رفتارهای والدین، عوامل موثر در استقلال جوانان، افسردگی نوجوانان یا جوانان و تنبیه و نقش آن در تعلیم و تربیت و… بحث می شود.

والدین برای سوق دادن کودک خود به سوی این اهداف راهبردهای بسیاری را می آزمایند برای مثال کودک را تنبیه یا تقویت می نماید یا خودشان را سرمشق کودکان قرار می دهند در اجتماعی کردن که افراد یا فرزندان رو جنبة مهم فرزند پذیری اهمیت دارد:

پذیرش در برابر طرد کردن، سختگیری در برابر آسانگیری

کنترل والدین سختیگر قواعد بسیاری را به کودکان تحمیل می کنند مایلند از نزدیک کودکان خود را نظاره کنند و معیارهای قاطعی برای رفتار دارند که از فرزندان انتظار عملی کردن آن معیارها را دارند ولی آنها را تنبیه نمی کنند. در وضعیت افراطی دیگر والدین سهل گیر هستند. اینگونه والدین به طور کلی قواعدد کمی دارند و از فرزندان خود توقعی ندارند تاثیر در کودکان هر چند که بسیاری از مطالعات اولیه شامل تلاشهایی برای آموختن دربارة تاثیرات پذیرش یا کنترل کودکان است بین این جنبه های کلی تربیت و رفتار کودکان ارتباط کمی وجود دارد با توجه به روشهای مختلفی که والدین در سختگیری به کار می برند تاثیراتی که این سختیگریها و کنترل کردنها در کودکان می گذارد متفاوت است که همة آنها را می توان به سه قسمت کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *