اهداف و چشم‌انداز

مأموریت:

تلاش برای آینده‌ی بهتر و سعادتمندی کودکان و نوجوانان ایران اسلامی از طریق فعالیت‌های آموزشی و پرورشی

چشم‌انداز:

تأسیس و اداره‌ی‌ یک مجتمع آموزشی (دخترانه و پسرانه) بر اساس آخرین دستاوردهای علمی بین‌المللی و در  راستای زمینه‌سازی رشد انسان‌های خودآگاه، مسئول، پُرشور، خلاق، بارور و دین‌مدار

اهداف:

مجتمع آموزشی روشنان امیدوار است فعالیت‌های خود را با تکیه بر اهداف زیر پیگیری نماید:
۱. یادگیری برای دانستن (دانش)
۲. یادگیری برای توانستن (توانمندی)
۳. یادگیری برای زیستن (بکارگیری)
۴. یادگیری برای باهم زیستن (زندگی جمعی)
۵. یادگیری برای خدایی زیستن (خداپسندی)