موسس -مدیریت

موسس : آقای علیرضا خسروجردی( سوابق : ۲۴ سال نیروی آزاد مدارس غیر دولتی در سمت معاونت پرورشی  – ۲۵ سال مسئول کانون فرهنگی هنری و عضو هیئت امنای مسجد جامع رجایی شهر )

مدیریت محترم مدرسه:

سرکارخانم شبنم عابدینی

معاون آموزشی :

سوابق تحصیلی:

 

سخن مدیریت با اولیا:

 

سخن مدیریت با دانش آموزان: