شرح وظایف

شرح وظایف معاون اجرایی
معاون اجرایی : شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی تحت نظارت مدیر عهده دار وظایف ذیل می باشد :
=همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره تحصیلی با
همکاری و مشارکت کارکنان ،دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه .
=ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها
.
=همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش تربیتی .
=همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر
اساس ضوابط و مقررات .
همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، –
همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ،فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها .
=همکاری در برنامه ریزی ،نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر نظیر مراسم آغازین ،مناسبت ها ، ایام ا… ، نماز
جماعت ، فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی ،هنری و ورزشی ، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی .
=توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط ،گردهمایی ها ، جشنواره ها و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و
مقررات .
=همکاری در تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به
اولیا و دانش آموزان جهت ارائه به مدیر .
=تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر
کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان .
=همکاری در ایجاد زمینه برای بهبود وضعیت دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی ، ناهنجاری های رفتاری اخلاقی، نارسایی –
های جسمانی و مشکلات خانوادگی می با شند ، با حفظ اصل رازداری و در صورت لزوم معرفی آنها به مدیر جهت اقدامات
مقتضی .
=مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با
همکاری سایر کارکنان .
=حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و
خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .
=همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ) گروه های آموزشی و شوراهای مدرسه ، انجمن اولیا و مربیان ،شورای
معلمان و شورای دانش آموزی و … ( و زمینه سازی برای حضور فعال اعضا و نیز نگهداری سوابق و صورت جلسات مربوط .
=همکاری با مدیر در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز ، توسعه و
حفظ و نگهداری اموال ،فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی .
=برنامه ریزی ، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط .
=تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان برابر مقررات و در زمان مقرر .
=اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ،دستورالعمل ها ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها و … ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب
وظایف محوله .
=تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدرسه یا همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر .
=تحویل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسایل مدرسه در صورت تغییر سمت به مسئول مربوط طبق مقررات .
=پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین ،دانش آموزان ، کارکنان و سایر مراجعین برابر ضوابط و مقررات .
=انجام کلیه امور مربوط به کار با سامانه های الکترونیکی ) بکفای تحت وب ، دانش آموزی و … (
=انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم.

 

شرح وظایف معاون پرورشی و تربیت بدنی
معاون پرورشی و تربیت بدنی دبیرستان هیات امنایی لقمان حکیم در رویکرد جدید زیر نظر مدیر ، به برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، هدایت و ارزشیابی و پیگیری اجرای فعالیت های پرورشی مبادرت می نماید در این رویکرد ، علاوه بر مخاطب فعالیتهای پرورشی بودن دانش آموزان ، از استعداد و توانایی آنان در پیگیری و دستیابی اهداف پرورشی و علوم قرآنی کوشش خواهد کرد .
اهم وظایف :
۱- توجه مستمر به منویات و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری و اهداف – هشتگانه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و سیاستهای فرهنگی و برنامه ریزی برای تحقق آنها متناسب با ویژگیهای مدرسه و دانش آموزان ، پس از تصویب شورای مدرسه .
۲- تهیه و تدوین برنامه سالانه بخش پرورشی ، و تقویم فعالیت های پرورشی – مدرسه با استفاده از نیازسنجی ومشورت ، و بر اساس شیوه نامه های ابلاغی و ارائه به شورای مدرسه برای تصویب .
۳-هماهنگی و ارتباط منظم با مسئولان ذیربط اداری و حضور در جلسات و همایشهای حوزه های پرورشی وآموزشی .
۴ -اهتمام برای اقامه نماز جماعت و اعتلای فعالیتهای قرآنی و تعظیم شعائر دینی و انقلابی در مدرسه
۵-دعوت از معلمان داوطلب و هماهنگی برای ایفای نقش فعالتر پرورشی آنان در مدرسه و خارج
مدرسه و نیز هماهنگی با معلمان پیش کسوت با هدف بهره گیری از همکاری آنان برای تعمیم فعالیتهای
پرورشی در سایر معلمان و کارکنان مدرسه .
۶ -اجرای شیوه نامه های ابلاغی و بخشنامه های پرورشی از جمله دستورالعملهای – مربوط به دانش آموزان منتخب .
۷ – نظارت بر کارکرد مربیان پرورشی بهداشت و همچنین مشاور و – – کارکرد فوق برنامه معلمان تربیت بدنی وهماهنگی بین آنان .
۸ -جلب مشارکت فعال و اثر بخش و صمیمی با دانش آموزان به صورت فردی و جمعی و – همکاری فراگیر آنان درکلیه فعالیتهای پرورشی ، بخصوص از طریق شورای دانش آموزی .
۹ -نظارت و ارزشیابی فعالیتهای پرورشی مدرسه و دانش آموزان و تلاش برای – ارتقاء کیفیت آنها و تهیه و تنظیم
گزارش از عملکرد پرورشی مدرسه برای اداره با رویکرد تحلیلی و ارزیابی کیفی .
۱۰-اهتمام برای ارتقاء سلامت دانش آموزان ، ورزش پرورشی و همگانی و نظام استعداد یابی بر اساس بخشنامه های مربوط .
۱۱- شناسایی دانش آموزان نخبه علمی – فرهنگی – هنری – ورزشی – مهارتی – و بستر سازی برای بهره گیری وحمایت و پشتیبانی از آنان با هدف تسهیل و تسریع مراحل رشد ، بر اساس دستور العملهای مربوطه .
۱۲ -برنامه ریزی و اهتمام برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و پرورش خلاقیت و استعداد مهارتهای فردی و اجتماعی آنان و همکاری با سازمان دانش آموزی .
۱۳ -همکاری برای راه اندازی تشکلهای دانش آموزی مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگی فعالیتهای آنان بر اساس ضوابط و مقررات .
-۱۴ عضویت و حضور فعال و مؤثر در شورای مدرسه و نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شورا در امور پرورشی
شرح وظایف مربیان پرورشی مدرسه:
شاغل این پست با رعایت اصول وموازین شرعی وقانونی زیر نظر معاون پرورشی وتربیت بدنی مدرسه عهده داروظایف ذیل می باشد:) در مدارسی که معاون پرورشی وتربیت بدنی تعلق نمی گیرد مربی پرورشی زیر نظر مستقیم
مدیر وظایف معاون پرورشی وتربیت بدنی را عهده دار خواهد بود.
-۱ برنامه ریزی با تکیه بر روشهای نوین پرورشی مبتنی برساحتهای پرورشی به منظور ایجاد فرصتهای مناسب درمدارس.
-۲ تهیه وتدوین برنامه سالانه وتقویم اجرایی آن.
-۳ برگزاری واقامه نماز جماعت با مشارکت فعال دانش اموزان وسایر کارکنان مدرسه.
-۴ %۸