سوم ابتدایی

برنامه آموزشی اول دبستان شامل کلاس‌های علوم، ریاضی، قرآن، مهارت‌های زندگی و آداب اجتماعی، فارسی، گفتگو (فلسفه برای کودکان)، نمایش خلاق، کاردستی، ورزش، نقاشی، کلاژ می‌باشد. روش‌های ارائه طرح‌درس‌ها مانند پیش‌دبستانی روش‌های آموزش غیرمستقیم است.

فعالیت دانش‌آموزان از ساعت ۸ صبح آغاز می گردد و بعد از ۶ ساعت کلاس، بازی آزاد و برگزاری نشست به کار خود در ساعت ۳ بعد از ظهر پایان می‌دهند. هر کدام از کلاس‌ها به صورت جداگانه معرفی می‌گردد.

فعالیت‌های تربیتی در اول دبستان در ادامه اهداف پیش‌دبستانی است و تلاش می‌کند اهداف را در سطوح عملکرد بالاتری پیگیری نماید. اگرچه سوادآموزی از اهداف مهم اول دبستان است اما در مدرسه روشنان این هدف در کنار اهداف مهم مسئولیت پذیری و زندگی واقعی در بستر مدرسه قرار دارد و اهمیت این اهداف اگر بیشتر از هدف سوادآموزی نباشد کمتر نیست.