خدمات مدرسه

خدمات زیر با بهترین کیفیت به دانش‌آموزان ارائه می‌گردد:

  • سرویس ایاب و ذهاب
  • کلاس آموزش کامپیوتر
  • کلاس‌های مهارت اجتماعی
  • اردوهای علمی و تفریحی
  • کتابخانه‌ی بزرگ
  • . . .